ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบ1 PORTFOLIO

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบ 1 PORTFOLIO 

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ

ตรวจสอบรายชื่อ : >>>Click Here<<<