ข่าว

ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพมารดาของ ดร.ณิศรา สุทธิสังข์

ด้วย นางสุมนทิพย์ จ่าเมือง มารดาของ นางณิศรา สุทธิสังข์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ วัดนาวง ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ วัดนาวง ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (วันเสาร์มีรถออกที่คณะ เวลา 18.00 น.) และกำหนด ฌาปนกิจศพ ในวันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น (วันอาทิตย์มีรถออกที่คณะ เวลา 14.00 น.)

**บุคลากรที่ประสงค์ร่วมเดินทาง แจ้งชื่อได้ที่ คุณวรวุฒิ สาสิงห์  **