Event News

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 1

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 2562 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมอบรมตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ก.พ. 62

รายละเอียด : หนังสือ