ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบ1 PORTFOLIO

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2562  TCAS รอบ 1 PORTFOLIO 

วันที่ 30 – 31  มกราคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ

ตรวจสอบรายชื่อ : >>>Click Here<<<