ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิสอบผลการทดสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง

  • ตำแหน่ง งานวิชาการ  วิจัยและบริการวิชาการ  (เทคโนโลยีดิจัทัลเพื่อการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง งานบริหารทั่วไป (บริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2562  ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-15.30 น.