ข่าว

พิธีมอบทุนการศึกษาทุนการศึกษามูลนิธิสโมสรโรตารี่กรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2561

นายธนภัทร พิชญรัตน์  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิสโมสรโรตารี่กรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31  มกราคม 2562  ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร โดยทุนการศึกษาของสโมสรโรตารี่กรุงเทพฯ นี้ จะคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่อไป