ข่าว

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ TCAS 1 Portfolio

ขอต้อนรับน้องๆ รอบ 1 Portfolio (TCAS62) สู่รั้ว #ราชมงคลพระนคร โดยผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : คลิกดูรายชื่อ  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ทำการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ที่ : http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

**วันรายงานตัว ให้เตรียมเงินค่าเสื้อผ้า และอุปกรณ์ ดังนี้***

  • ผู้ชาย 2,180 บาท
  • ผู้หญิง 1,840 บาท