ข่าวข่าวกิจกรรม

การบรรยายหัวข้อ “Survey on Metrix Fixed Point Theory and Related Results” โดย Prof.Yeol Je Cho จากประเทศเกาหลีใต้

นายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ Prof.Yeol Je Cho จาก Department of Mathematics Education and the RINS, Gyeongsang National University จากประเทศเกาหลีใต้ ในโอกาสมาบรรยายหัวข้อ “Survey on Metrix Fixed Point Theory and Related Results” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562