ข่าวกิจกรรม

โครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 โดยมีนายจิระศักดิ์ ธาระจักร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้  โดยได้รับเกียรติจาก คุณศรัณย์  ชุมไชโย มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การใช้ชีวิตในโลกของการทำงานและแนวทางสร้างความสำเร็จในการใช้ชีวิต”  และ คุณวิศรุต กองเขน, คุณวงศกร ดีนาถ มาบรรยายเรื่อง “ประสบการณ์ แนวคิดด้านการเรียน การทำงานและเส้นทาง” และการชำระกู้ยืม คืนกองทุน โดยคุณกาญจนา อินทร์เฉิม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณคงรัฐ อิศรพร จาบริษัท JOBTOPGUN มาบรรยายเรื่อง “การเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งานพร้อมการเตรียมความพร้อมก่อนจบ” เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา หลังจากนั้นได้มอบของที่ระลึกให้แก่นักศึกษาและถ่ายภาพร่วมกัน

« 1 of 3 »