ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนานักสื่อสารองค์กรวิทยาศาสตร์ “ถ่ายภาพสวยก็รวยได้”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนานักสื่อสารองค์กรวิทยาศาสตร์ “ถ่ายภาพสวยก็รวยได้” เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฉลาด ละออเหล่า วิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยน้องๆ จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารฯ ที่มาเป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้อการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้กล้อง การใช้รูรับแสง การใช้ความเร็วชัตเตอร์ การใช้เลนส์ชนิดต่างๆ รวมถึงการจัดองค์ประกอบภาพให้สวยงาม ช่วงบ่ายได้แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม ทำกิจกรรมถ่ายภาพพร้อมพรีเซนภาพถ่ายของแต่ละกลุ่ม

« 1 of 2 »