ข่าว

เชิญชวนผู้สนใจ นักวิชาการ นักพัฒนา นักวิจัย และสตาร์ทอัพ ร่วมส่งผลงานวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT

เชิญชวนผู้สนใจ นักวิชาการ นักพัฒนา นักวิจัย และสตาร์ทอัพ ร่วมส่งผลงานวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT  ทั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 -16.00 น. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาและรับฟังรายละเอียดการพัฒนาโจทย์วิจัย การยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ และแนวทางการประเมินข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ได้ ⭐️ณ สำนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ) ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตาม QR code หรือ Link : https://goo.gl/forms/VZFVLGqL7Nme0Ft02 ⭐️

ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ทั้งในแง่ของผู้ประกอบการ และผู้บริโภค โดยใช้การสนับสนุนงานวิจัยเป็นกลไกลหลักในการสร้างฐานความรู้สำหรับการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทรัพยากรคนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พร้อมให้การสนับสนุนทั้งด้านอุปกรณ์แพลตฟอร์ม โครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมต่อเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) และทุนในการวิจัย เพื่อตอบสนองนโยบายการเพิ่ม GDP ประเทศด้วยกลไกส่งเสริมอุตสาหกรรมดิิจิทัล บริการสำหรับเมืองอัจฉริยะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Internet of Things, Cloud Technology, Deep Learning & Data Analytics และ Embedded System ด้วยการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Public Private Partnership, PPP)

📌​การรับสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) ได้ที่ http://bit.ly/2JpYven

​​✅เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

📨สามารถสอบถามและส่งใบสมัคร ได้ที่​​สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล
​​โทรศัพท์ : 085-9622951, 093-1254163
​​อีเมล์ : trf.cat.fund@gmail.com
​​Facebook : facebook.com/DigitalEconomybyTRF/
​​Line ID : http://line.me/ti/p/~@digital-trf .
.
📍รายละเอียดเพิ่มเติม : อ่านเพิ่มเติม