ข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา หัวข้อ “ระบบไซเบอร์กายภาพ กุญแจสู่ Smart Factory (Cyber-Physical Systems, a Key to Smart Factory)”

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังสัมมนา หัวข้อ “ระบบไซเบอร์กายภาพ กุญแจสู่ Smart Factory (Cyber-Physical Systems, a Key to Smart Factory)” ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม CC-403 อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

สามารถลงทะเบียนได้ที่: https://www.nstda.or.th/nac/2019/seminar/118-27mar-cc403-am.html