ข่าว

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนวัตกรรม หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

สนใจติดต่อสอบถามหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประชาสัมพันธ์