ข่าว

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร สามารถกรอกข้อมูลพร้อมส่งกลับมายัง โทรสาร 02-5797693 หรือลงทะเบียนทางเว็บไซต์  www.arda.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2562 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5797435 ต่อ 3204-3219