ข่าว

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 2 โควตา

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

————————————————–

เข้ายืนยันสิทธิ์ (ในวันที่ 24 – 25 เมษายน 2562) คลิกที่นี่

—————————————————

ผู้ที่มีรายชื่อทุกคน ควรเข้าตรวจสอบรายละเอียดกำหนดการยืนยันสิทธิ์ หรือ การสละสิทธิ์ ในช่วงเวลาที่กำหนด

ผ่านเว็บไซต์ http://mytcas.com ซึ่งหากเลยกำหนดการต่าง ๆ แล้วจะไม่สามารถขอยืนยันสิทธิ์ หรือ สละสิทธิ์ย้อน

หลังได้ ทุกกรณี

สอบถามเกี่ยวกับ ระเบียบการ กฎเกณฑ์การสมัคร กำหนดการรับสมัครต่าง ๆ โทร 02-665-3777 ต่อ 6302 – 6308