ข่าว

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี IoT เพื่อยกระดับ SMES ไปสู่โลจิสติกส์ 4.0

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี IoT เพื่อยกระดับ SMES ไปสู่โลจิสติกส์ 4.0 ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ