ข่าว

depa เปิดรับสมัครทุนสำหรับจัดทำหรือยื่นจด “สิทธิบัตร” ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Intellectual Property Voucher)

depa เปิดรับสมัครทุนสำหรับจัดทำหรือยื่นจด “สิทธิบัตร” ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Intellectual Property Voucher) จำนวนไม่เกิน 100,000 บาท หมดเขต 31 พฤษภาคม 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.depa.or.th/th/ipvoucher62