ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง ระดับปริญญาตรี (ปวช. ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง ระดับปริญญาตรี (ปวช. ปวส.) ประจำปีการศึกษา  2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ

ตรวจสอบรายชื่อ : >>>Click Here<<<