ข่าว

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา”วิกฤตโลกร้อน กับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว” (Global Warming VS Green Economy)

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา “วิกฤตโลกร้อน กับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว” (Global Warming VS Green Economy) ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้อง GH 201 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ