ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ TCAS4 ADMISSION ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ TCAS4 ADMISSION ปีการศึกษา 2562
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 31  พฤษภาคม  2562  ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ

ตรวจสอบรายชื่อ : >>>Click Here<<<