ข่าว

ขอเชิญชวนประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ Thailand Data Innovation Awards 2019,DIA by DGA 

ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกระดับชั้น และผู้ประกอบการ เข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ
หรือ Thailand Data Innovation Awards 2019,DIA by DGA  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 พร้อมเงินรางวัล และเงินสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบและทีมที่เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 2 รุ่น ยังได้รับโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด Asia Open Data Partnership ตลอดจนได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีและด้านธุรกิจ พร้อมโอกาสเติบโตต่อในธุรกิจ startup โดยมีภาครัฐสนับสนุน จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(สพร.) หรือ DGA ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้สนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน รุ่นนิสิตนักศึกษาเปิดรับ นักเรียน นศ. ทุกระดับชั้น โดยเป็นการนำเสนอแนวคิดของนวัตกรรมในรูปแบบของแผนพัฒนาโครงการ ประกอบด้วยแนวคิดที่ได้มีการศึกษาความเป็น ไปได้ ทั้งด้านเทคนิค เทคโนโลยี การตลาด และการลงทุน โดยแนวคิดนี้อาจยังไม่ได้สร้างเป็นผลงานจริง หรือ อยู่ใน ช่วงทดสอบ
แบ่งเป็น 2 รอบ
1) idea proposal
2) prototype

ส่งใบสมัครภายใน 7 ก.ค.62 // ส่ง proposal ภายใน 15 ก.ค.62 // ปฐมนิเทศ 13 ส.ค. และแนะนำข้อมูลอื่นๆที่จำเป็น 14-16 ส.ค.62
สมัครก่อนแล้วค่อยเริ่มคิด proposal ก็ยังไม่สาย 🙂

รุ่นผู้ประกอบการ สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปหรือนิติบุคคลจดทะเบียน
เป็นการนำเสนอผลงาน โครงการพัฒนานวัตกรรม นวัตกรรมที่กำลังพัฒนา หรือพัฒนาสำเร็จแล้ว โดยชิ้นงานนั้นจะต้องแสดงให้เห็น ถึงการออกแบบระบบ เทคนิค ประโยชน์ของการนำไปใช้อย่างชัดเจน
แบ่งเป็น 2 รอบ
1) idea proposal
2) Prototype

ส่งใบสมัครภายใน 7 ก.ค.62 // ส่ง proposal ภายใน 15 ก.ค.62

ในการสมัคร ทำได้ง่ายๆ เพียงไปที่ www.diathailand.com แล้ว กรอกชื่อทีมและ contact ก็เรียบร้อย !
หลังจากนั้นก็อัพโหลด proposal ภายในวันที่กำหนด

นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ โอกาสสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันและตนเอง รวมถึงมีโอกาสต่อยอดทางธุรกิจแล้ว เรายังมีเงินรางวัลและเงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบรอคุณอยู่  โอกาสดีๆ รออยู่ตรงหน้าแล้ว

อ่านรายละเอียดและเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป ที่ www.diathailand.com ร่วมกันสร้างโอกาสดีๆ ให้แก่ผู้มีความสามารถ และ ประเทศของเรา
เพียงแค่แชร์