ข่าวกิจกรรม

กลุ่มวิชาเคมี อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการผลิตเคมีภัณฑ์ในครัวเรือน (กิจกรรมที่ 1)

กลุ่มวิชาเคมี สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร ดำเนินจัดกิจกรรม เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านการผลิตเคมีภัณฑ์ในครัวเรือน โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม  คือกิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการผลิตเคมีภัณฑ์ในครัวเรือน ประกอบด้วย น้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาปรับผ้านุ่ม สบู่เหลวล้างมือ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562  ณ ห้องปฏิบัติการเคมี 9308