ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ บริจาคโลหิต

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมจิตอาสา “ให้เลือด ให้ชีวิต” โดยมี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำโลหิตที่ได้จากการบริจาคนำไปไว้ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย  ณ ศูนย์พระนครเหนือ