ข่าว

ขอเชิญผู้ที่สนใจอบรมระยะสั้น โครงการศึกษาพัฒนาความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการนำเสนอด้วย 3D Hologram

จัดอบรมวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ สถาบันวิชาการทีโอที (งามวงศ์วาน)