Event News

ขอเชิญชวนค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 7

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ขอเชิญเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 7″เทคนิคการทำวิจัยและการทำผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กร” ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสมัครได้ที่  www’council-uast.com ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-555-6661, 087-177-7866 หรือ Email :council-staff23@gmail.com