ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจร่วมรับฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

SciRMUTP-UK

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจร่วมรับฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ The UK Higher Education in the 21st Century : การจัดการศึกษาระดับสูงของประเทศอังกฤษในศตวรรษที่ 21
วันที่ 16 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย Dr.Daren Albutt
Faculty of Engineering, The University of Nottingham, UK