เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรแต่งกายประกวดผ้าไทยและประกวดบุคลิกภาพดี

เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรแต่งกายประกวดผ้าไทยและประกวดบุคลิกภาพดี  สนใจกรอกใบสมัครพร้อมรูปถ่ายเต็มตัวด้วยชุดผ้าไทย ขนาด ๔x๖  นิ้ว ส่งมายังสื่อสารองค์กร ได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๔  ตุลาคม   ๒๕๕๙

GDE Error: Requested URL is invalid