ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์วิชาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 1-14 พฤศจิกายน 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความประสงค์ จะสอบราคาครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อน

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 1 -14 พฤศจิกายน 2559  ณ งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น 2  โทร. 02-836-3000  ต่อ 4194  ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่ม