ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 7-18 พฤศจิกายน 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดแหล่งกำเนิดสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงและเครื่องออสซิลโลสโคปพร้อมเครื่องกำเนิดสัญญาณกระแสสลับ  จำนวน 1 ชุด

กำหนดรับซองสอบราคาในวันที่ 7 -18  พฤศจิกายน 2559  ณ  งานพัสดุ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น 2