คณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ มารดาของ น.ส.สายรุ้ง แก้วน้อย

saimom

ด้วยนางหล่อ แก้วน้อย มารดาของน.ส.สายรุ้ง แก้วน้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๙ โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล บ้านเลขที่ 55/2 ม.2 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี   กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พ.ย. – ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๙

โดยมหาวิทยาลัยฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ในวันอังคารที่ ๑๕ พ.ย .๒๕๕๙   รถออกเวลา ๑๖.๓๐ น.
-วันฌาปนกิจศพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๙    รถออกเวลา ๑๒.๓๐ น. ณ วัดหมอสอวังคา

หมายเหตุ บุคลากรที่ประสงค์เดินทางร่วมงาน กรุณาลงชื่อได้ที่   คุณรติกร บุญเพ็ง ภายในวันอังคารที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙
ก่อนเวลา ๑๐.๐๐ น.