แนะแนวศึกษาต่อ จังหวัดนครปฐม

ในวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการแนะแนวการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม   ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม   โรงเรียนทวารดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม โรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐม โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม

« 1 of 2 »