เชิญชวนนศ.เข้าโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สมัครและดาวโหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง หรือติดต่อบสอบถามกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ที่          คุณจุฑารัตน์  เชิดชูพงษ์/คุณอรรถพล  ก้องพิศุทธิ์กุล ได้ที่เบอร์โทรศัพท์  02-6653756

Download (PDF, 65KB)