ข่าวกิจกรรม

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒  โดยมีนายไพศาล การถาง เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดและให้โอวาทนักศึกษา และได้รับเกียรติจากนายธานินท์ ชิวหวรรณ และศิษย์เก่า มาเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ต่อจากนั้นคณะอาจารย์ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษา

« 1 of 2 »