ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การทดสอบวัสดุด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าและคลื่น จำนวน 1 ชุด

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การทดสอบวัสดุด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าและคลื่น จำนวน 1 ชุด

กำหนดรับซองสอบราคา   ในวันที่  1  มีนาคม   2560    ถึง   14   มีนาคม  2560

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น 2  ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม