ขอแสดงความยินดีแด่บัณฑิต

ขอแสดงความยินดีแด่บัณฑิตแด่บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ในวันศุกร์ที่ 24  มีนาคม 2560 (ช่วงเช้า) ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

#ราชมงคลพระนคร #บัณฑิตราชมงคล