สติ๊กเกอร์ติดรถผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยฯ

ฝากประชาสัมพันธ์อาจารย์และบุคลากร ทราบ ผู้ใดที่มีความประสงค์จะขอสติ๊กเกอร์ติดรถผ่านเข้า – ออก ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ส่งสำเนาทะเบียนรถ  จำนวน 1 ฉบับ พร้อมกับเซนต์รับรองสำเนาและส่งมายังงานอาคารสถานที่ฯ ชั้น 1 ภายในวันที่ 30 มีนาคม  2560

GDE Error: Unsupported File Type (png)