คณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดาของ ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ

เนื่องด้วยนายวสันต์ ตั้งเจริญ  บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขจิตร ตั้งเจริญ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เม.ย. 2560 โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดกลางทุมมาวาส ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  กำหนดสวดอภิธรรมศพ ในวันจันทร์ที่ 24 เม.ย. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 28 เม.ย. 2560 เวลา 20.00 น. และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันเสาร์ที่ 29 เม.ย. 2560 เวลา 16.00 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เม.ย. 2560 โดยมีรถตู้ จำนวน 2 คัน
– เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เม.ย. 2560  รถออกเวลา 16.00 น.
– วันฌาปนกิจศพ ในวันเสาร์ที่ 29 เม.ย. 2560  ณ วัดกลางทุมมาวาส   รถออกเวลา 13.00 น.

หมายเหตุ บุคลากรที่จะร่วมเดินทางไปฟังสวดอภิธรรมศพในวันพฤหัสบดีที่ 27 เม.ย. 2560 กรุณาลงชื่อได้ที่  คุณรติกร บุญเพ็ง ภายในวันพุธที่ 26 เม.ย. 2560 ก่อนเวลา 12.00 น. แลบุคลากรที่จะร่วมเดินทางไปวันฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ 29 เม.ย. 2560 กรุณาลงชื่อได้ที่ คุณรติกร บุญเพ็ง ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 เม.ย. 2560 ก่อนเวลา 12.00 น.