“มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา” (IP Fair 2017)

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา” (IP Fair 2017) ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร H103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

หากท่านใดสนใจ และมีความประสงค์เข้าร่วมแสดงงานในงานดังกล่าว กรุณาติดต่อหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ทั้งนี้เจ้าของผลงานแจ้งรายชื่องานให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบ

รายละเอียดเพิ่มเติม : click