ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “Research Gateway Application”

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “Research Gateway”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการพัฒนาระบบ Research Gateway Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นภาครัฐ  “Research Gateway” เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ Smartphone โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Download (PDF, 1.24MB)