ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาMini_UKMครั้งที่16

โครงการสัมมนาเคครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา สมัครลงทะเบียออนไลน์ผ่านช่องทางออนไลน์ http://km.sut.ac.th/miniukm16 หมดเขตวันที่ 28 มิถุนายน 2560 (พร้อมแนบ Bill Payment เพื่อยืนยันการลงทะเบียน)  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณช่ออุบล บุราณ โทรที่ทำงาน 0-4422-4039 โทรศัพท์มือถือ 085-7651713 หรือ คุณวัลลพ ล้อมตะคุ โทรที่ทำงาน 0-4422-4053 โทรศัพท์มือถือ 081-2633296