ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดปากน้ำ จังหวัดนนทบุรี ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น.