ข่าว

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยาย ในหัวข้อ “Sustainable Development Controversies”

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยาย ในหัวข้อ “Sustainable Development Controversies” โดย Ass.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.rer.nat. Thomas Brudermann จาก Institute of Systems Sciences, Karl-Franzens-University Graz ประเทศออสเตรีย ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ค. ุ60 เวลา 15:00 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ชั้น2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่มา: งานฝ่ายวิชาการและวิจัย