กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

งานศิลปวัฒนธรรม  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์    จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา  เนื่องจากเป็นวันสำคัญของทางพุทธศาสนาซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี   นำโดย นางศรีวิไล  พวกน้อย ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีและนำต้นเทียนพรรษานำไปถวาย  ณ วัดปากน้ำ จ.นนทบุรี  ในวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐