ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร โดยเสียค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่