การฟังบรรยายในหัวข้อ “Sustainable Development Controversies”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการฟังบรรยายในหัวข้อ “Sustainable Development Controversies”   โดย Ass.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.rer.nat. Thomas Brudermann จาก Institute of Systems Sciences, Karl-Franzens-University Graz ประเทศออสเตรีย ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

« 1 of 2 »