ขอเชิญร่วมงานโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560


ด้วยฝ่ายวิชาการและวิจัย กำหนดจัดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิธีแห่งนวัตกรรม” ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียนและนักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยในงานมีการบรรยายพิเศษ นิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ จากบุคลากรในมหาวิทยาลัย และจากหน่วยงานเอกชน เช่นการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งกิจกรรมแข่งตอบปัญหาและกิจกรรมต่างๆ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม  ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

Download (PDF, 16KB)