ขอเชิญฟังสัมมนาหัวข้อ“เทคโนโลยีชั้นสูงในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน”

ขอเชิญฟังสัมมนาฟรี! ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 สัมมนาหัวข้อ “เทคโนโลยีชั้นสูงในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน”เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี่ เบย์ จ.ระยอง

ลงทะเบียนฟรี! ได้ที่ : พนิตา อีเมล์ panita@nstda.or.th (แจ้งชื่อ-สกุล และเบอร์มือถือ)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-564-7000 ต่อ 1301 (มือถือ 063-915-6656)

**หมดเขตลงทะเบียน 18 ส.ค.60**