ขอเชิญตรวจสุขภาพประจำปี 2560 โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียน บุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     ด้วย สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. – 11.00 น. ณ ชั้น1 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
     ในการนี้ บุคลากรท่านใดประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปีสามารถลงชื่อได้ที่งานบุคลากร ภายในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 รายละเอียดดังแนบไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้