ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา “การสร้างมาตราฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล”

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา “การสร้างมาตราฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล” ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิด์ กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถทะเบียนได้ที่ http://www.research-expo-register.com/