โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “Library of Things”

หนังสือมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ Library of Things ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://pulinet2018.npu.ac.th/